Prioritati ale Programului

Egalitate de gen si violenta de gen Inegalitatea de gen este o mentalitate puternic înrădăcinată în comunitățile rurale din România și are ca rezultat o slabă participare a femeior în viața publică. Procentul femeilor alese ca primar este foarte mic, de 12%, iar în multe județe primarii sunt exclusiv bărbați. Cum răspunde proiectul la această…

326 februarie 202126 februarie 2021

Obiectivul proiectului

Ob.1 Campanie Conștientizare: Creșterea Rolului Femeilor în Procesul Decizional Rural Outcome 2. : I. 18 – Grupul țintă dobândește atitudine favorabilă pt Egalitatea de Gen Output 2.1.: I. 20- Campanie de conștientizare: traininiguri, întâlniri cu comunitatea locală, pagină web, mass media, conferință Beneficiari: Direcți : 15 lideri locali+ 175 cetățeni+75 femei = 265 persoane Indirecți…

326 februarie 202126 februarie 2021

Beneficiarii proiectului

Beneficiarii proiectului 1. 5 primari si 10 consilieri locali din judetul Dolj care pot influenta si sprijini schimbari pozitive legate de egalitatea de gen ale membrilor comunitatii. Participa la activitatile A7, A8 si A9, beneficiaza de trainningul Metode de Incurajare a participării cetățenilor. Transparență Decizională și Egalitate de Gen-pentru liderii locali, disemineaza informatiile obtinute comunitatii…

39 decembrie 201626 februarie 2021