Obiectivul proiectului

Ob.1 Campanie Conștientizare: Creșterea Rolului Femeilor în Procesul Decizional Rural
Outcome 2. :
I. 18 – Grupul țintă dobândește atitudine favorabilă pt Egalitatea de Gen
Output 2.1.:
I. 20- Campanie de conștientizare: traininiguri, întâlniri cu comunitatea locală, pagină web, mass media, conferință
Beneficiari:
Direcți : 15 lideri locali+ 175 cetățeni+75 femei = 265 persoane
Indirecți : cetățeni 5 comune