Prioritati ale Programului

Egalitate de gen si violenta de gen

Inegalitatea de gen este o mentalitate puternic înrădăcinată în comunitățile rurale din România și are ca rezultat o slabă participare a femeior în viața publică. Procentul femeilor alese ca primar este foarte mic, de 12%, iar în multe județe primarii sunt exclusiv bărbați.

Cum răspunde proiectul la această problemă?

Proiectul realizeaza o campanie de conștientizare asupra necesității unei mai mari implicări a femeilor în procesul decizional la nivel local rural.

Această măsură trebuie susținută de liderii locali

1)Liderii locali beneficiaza de Training 1: Metode de Incurajare a participării cetățenilor. Transparență Decizională și Egalitate de Gen.

2)Liderii locali organizează întâlniri cu comunitatea locală pentru a transmite mesajul ca încurajază și susțin participarea cetățenilor.

3)Pentru a forma viitori lideri locali din rândul femeilor acestea beneficiaza de Training 2: Metode participative. Advocacy. Transparență Decizională și Egalitate de Gen